Ruinene i Forum Romanum

Forum Romanum

Forum Romanum har i flere århundre vært sentrum for politikk, religion og økonomi i det Antikke Roma. Her foregikk Senatens møter og alle andre viktige beslutninger ble tatt her.

Inntakte bygg

De aller første ruinene stammer fra 500 f.Kr, men ettersom det i år 300 f. Kr oppsto mange brann i Forum, er det mange av byggene som er mangelfulle. For eksempel har det blitt resirkulert materialer fra de gamle byggene og blirr gjort om til nye. All marmoren ble brent og ble til kalk. På torget finnes det mange viktige monumenter. En av dem er av Titus fra år 81 og som ligger på det høyeste punktet av Romas eldste vei, Via Sacre - den hellige veien. På denne veien som går gjennom Forum Romanum ble det ofte feiret og det foregikk flere triumtog. Senatatsbygninen Curia er det eneste intakte bygget på Forum Romanum. I mange år ble det brukt som kirke, noe som betyr at den fortsatt den dag i dag er intakt.