Reiser til Montopoli Valdarno

Montopoli ligger på en tufsteins bakke mellom mange små bekker som munner ut i elven Arno, som man finner nord for byen. Nærmeste jernbane stasjon finner man i San Romano, 3 km fra byens sentrum.
 

I begynnelsen av Middelalderen var byen under Luccas herredømme. Den hadde en viktig strategisk posisjon som forsvarspost i Arnodalen. Selv om man kan finne sitater i dokumenter fra det 8. århundre om byen, så skal man frem til år 1000 før man finner mer detaljerte opplysninger.

I perioden 1019-1089 ble byen forsterket da biskopen av Lucca tok byen under kontroll. I begynnelsen av 1100-tallet begynte Pisa kommune å presse på, og denne kommune fikk godkjent herredømmet over Montopoli av den tyske keiser Fredrik Barbarossa. Montopoli hadde i mellomtiden organsisert seg som kommune. Da Pisa og Lucca ikke kunne bli enig om en løsning, kom florentinerne. Byen besluttet seg for å underkaste seg Firenze i 1349, etter å ha blitt angrepet flere ganger og beleiret av pisanerne. Firenze innsatte sine egne regenter i byen, og sendte også en permanent garnison . Tyve år etter kom administrasjonen av byen til å foregå fra San Miniato, men Motopoli beholdt tross alt sin strategiske viktighet, og ble flere ganger brukt av florentinerne til å samle tropper til å bekjempe Pisa.

Byen blev angrepet av Carlos V i 1529, og blev ødelagt. Deretter kom byen atter under Firenzes kontroll i storhertugsdømmets periode, og ble igjen brukt som millitærbase i krigen mot Siena.

De etterfølgende århundrer ser man en kraftig utvikling av landbruket, da området oplevte en hittil usett fred under Firenzes barske herredømme. Denne oppblomstring ble stoppet av en destruerende pestepidemi på 1600-tallet, som ødela opp i mot 90% av befolkningen av Montopoli. Storhertug Leopold ll besluttet i 1775 at alle administrative organer skulle flyttes fra byen, og herved mistet byen enhver politisk rolle.

Hvert år i september kan man gjenoppleve den middelalderlige stemning, når hele byens befolkning kler seg ut i kostymer og holder fest med musikk og dans.

Reiser til Italia

Les mer om Italia og finn inspirasjon til din neste reise her

Finn reisen til Italia her

Hoteller i Montopoli Valdarno

Hva sier gjestene i Montopoli Valdarno?

7,3
Gjesteanmeldelser
Basert på 12 anmeldelser